Odesílání chráněných souborů e-mailem

Společnost Sophos nabízí doplňkový modul pro aplikaci Microsoft Outlook, který usnadňuje šifrování příloh e-mailů.

Poznámka: Doplňkový modul je k dispozici pouze v nástroji Central Device Encryption 2.0 nebo novějším.
Poznámka: Pokud je v počítači nainstalována aplikace Sophos Safeguard Enterprise, používá se její doplňkový modul Outlook k šifrování příloh e-mailů.

Pokud je to nakonfigurováno ve vašich zásadách, můžete zvolit, jak odesílat přílohy při každém odeslání e-mailu s jedním nebo více připojenými soubory.

 • Ochrana heslem

  Tuto možnost vyberte, pokud odesíláte citlivé soubory příjemcům mimo vaši organizaci.

  Po zadání hesla a výběru možnosti Odeslat budou soubory zašifrovány a uloženy jako soubor HTML.

  Příjemci mohou soubor otevřít pomocí webového prohlížeče, jakmile jim sdělíte heslo. Doporučujeme vám používat silné heslo a neodesílat je stejným e-mailem, jako soubory. Heslo můžete například předat příjemcům prostřednictvím telefonu.

  Příjemci mohou použít jedné z následujících prohlížečů a otevřít příloze chráněnou heslem:

  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Internet Explorer 11

  Dešifrování s pomocí jiných prohlížečů, například mobilních, může být funkční, ale není aktivně podporováno.

  Příjemci mohou soubor upravit a odeslat jej zpět pomocí stejného nebo nového hesla. Mohou heslem chránit dokonce nový soubor. Jsou v prohlížeči vedeni postupem, který nabízí průvodce.

 • Nechráněné

  Tuto možnost vyberte pouze v případě, že vaše e-mailová příloha neobsahuje žádná citlivá data. Jakákoli akce odeslání nechráněných příloh e-mailů může být zaznamenána a sledována bezpečnostním technikem.

Pokud se nezobrazí výzva, můžete přílohy chránit heslem ručně, viz také K ochraně příloh použijte heslo.