Události

Na stránce Události se zobrazují události v počítači nebo serveru, například zjištěné hrozby.

Omezení: Nemusíte mít k dispozici všechny funkce, které jsou zde popsané. Závisí to na dostupné licenci.

Události můžete filtrovat, například tak, aby se zobrazovaly pouze ty, které vyžadují provedení akce, nebo můžete vyhledávat konkrétní typy událostí.

Seznam událostí

Seznam zobrazuje:

  • Závažnost. Ikona v levé části seznamu ukazuje, zda má událost vysokou nebo střední prioritu, nebo se jedná o upozornění.
  • Zdroj. Ikona v levé části seznamu označuje funkci Sophos, která událost ohlásila.
  • Datum a čas, kdy k události došlo.
  • Popis události.
  • Odkaz, který vám umožní provést akci (pokud je potřeba nějakou akci provést). Zobrazí se pouze v případě, že jste se přihlásili jako správce.

Chcete-li zobrazit podrobnosti každé události, kliknutím na šipku vpravo ji rozbalte.

Akce, které můžete provést, jsou stejné jako ty, které jsou k dispozici v části Sophos Central Admin. Viz také seznam na stránce Upozornění v části Sophos Central Admin nápověda.

Události můžete filtrovat podle následujících typů:

Typ události

Popis

Malware a potenciálně nežádoucí aplikace

Malware je obecný pojem pro škodlivý software. Zahrnuje viry, červy, trojské koně a spyware.

Potenciálně nežádoucí aplikace (PUA) jsou programy, které nejsou škodlivé, jako například program měnící nastavení vytáčení (dialery), nástroje pro vzdálenou správu a nástroje pro hacking, ale jsou obecně považovány za nevhodné pro většinu firemních sítí.

Webové hrozby

Webové hrozby zahrnují škodlivé webové stránky, nezařazené webové stránky a riskantní stahování.

Některé webové stránky jsou také obecně považovány za nevhodné pro firemní sítě, například pro stránky dospělé nebo pro sociální sítě. Ty mohou být také blokovány.

Škodlivé chování

Škodlivé chování je podezřelé chování softwaru, který je již spuštěn v počítači nebo serveru.

Ransomware je škodlivý software, který vám odepírá přístup k vašim souborům, dokud nezaplatíte výkupné.

Řízené položky

Tato kategorie zahrnuje:

  • Aplikace, které nejsou bezpečnostní hrozbou, ale které jsou podle vás nevhodné pro použití v běžné kancelářské práci.
  • Periferní zařízení a vyjímatelná média.
  • Riskantní stahování nebo webové stránky, které nejsou vhodné pro práci v kanceláři.
  • Soubory obsahující citlivé informace (například osobní nebo finanční údaje), které nechcete nechat uniknout.

Škodlivý provoz

Škodlivý provoz je provoz mezi počítači, který indikuje možný pokus o převzetí kontroly nad počítačem nebo serverem (útok typu „příkaz a kontrola“).

Exploity

Exploity, kterým může společnost Sophos zabránit, zahrnují ovládnutí aplikací a zneužití, které využívají zranitelných míst v prohlížečích, zásuvných modulech prohlížeče, aplikacích Java, multimediálních aplikacích a aplikacích sady Microsoft Office.