Stav

Můžete zkontrolovat stav zabezpečení a prohledat počítač nebo server.

Omezení: Nemusíte mít k dispozici všechny funkce, které jsou zde popsané. Závisí to na dostupné licenci.

Na stránce Stav můžete:

  • Podívejte se na stav zabezpečení počítače nebo serveru.
  • Prohledejte počítač nebo server, zda nejsou ohroženy.
  • Další informace naleznete v části věnované zobrazení nainstalovaných funkcí a jejich stavu zabezpečení.
Poznámka: Odkaz O aplikaci v pravé dolní části stránky umožňuje aktualizovat definice virů nebo odstraňovat problémy s produktem.

Stav zabezpečení

Stav je zobrazen pomocí ikony v horní části stránky.

Nastavení

Popis

Zelený symbol zaškrtnutí

Zelená.

Nejsou k dispozici žádná upozornění nebo pouze upozornění s nízkou prioritou.

Červená výstražná ikona

Červená.

Existují upozornění s vysokou prioritou.

Žlutý výstražný trojúhelník

Žlutá.

Existují upozornění se střední prioritou.

Šedá.

Stav je neznámý.

Níže jsou zobrazeny všechny nainstalované funkce s individuálním stavem zabezpečení.

Prohledání počítače

Kliknutím na tlačítko Prohledat můžete vyhledat hrozby ve všech souborech v počítači nebo na serveru.

Po dokončení prohledávání se zobrazí souhrn výsledků. Pokud jsou zjištěny hrozby, můžete přejít na stránku Události a zobrazit podrobnosti.