Sophos Endpoint

Nástroj Sophos Endpoint je možné chránit na počítačích a serverech.

Omezení: Nemusíte mít k dispozici všechny funkce, které jsou zde popsané. Závisí to na dostupné licenci.

Nástroj Sophos Endpoint je nakonfigurován a spravován centrálně z Sophos Central Admin.

Na počítači nebo serveru však můžete provádět některé úlohy:

  • Zkontrolujte stav počítače.
  • Prohledejte počítač nebo server, zda nejsou ohroženy.
  • Viz podrobnosti o událostech na počítači nebo serveru, například zjištěné hrozby.
  • Vyčistěte hrozbu.
  • Změna nastavení zabezpečení. Můžete například vypnout některé funkce, abyste mohli řešit problémy.
  • Aktualizujte.
  • Odstraňování poruch.
Poznámka: Pro vyčištění hrozeb nebo změnu nastavení je nutné použít možnost Přihlášení správce a zadat heslo ochrany proti neoprávněné manipulaci.