Změna nastavení zabezpečení

Při změně nastavení zabezpečení postupujte podle těchto pokynů.

Změna nastavení zabezpečení:

  1. Klikněte na tlačítko Přihlášení správce v pravém horním rohu uživatelského rozhraní.
  2. Zadejte heslo ochrany proti neoprávněné manipulaci (dostupné u správce systému Sophos Central).
    V panelu nabídek je nyní odkaz Nastavení.
  3. Přejděte na stránku Nastavení.
  4. Zaškrtněte pole Potlačit zásady systému Sophos Central na dobu až 4 hodin, abyste mohli odstranit potíže.
  5. Pomocí posuvníků na stránce vypněte funkce zabezpečení.
Po čtyřech hodinách se nastavení automaticky změní zpět na centrálně vynucená nastavení zásad.
Poznámka: Pokud chcete, můžete nastavení vrátit zpět dříve. K tomu nelze použít posuvníky pro jednotlivé funkce. Místo toho zrušte zaškrtnutí pole Potlačit zásady systému Sophos Central na dobu až 4 hodin, abyste mohli odstranit potíže.