Vyčistěte hrozbu

Postupujte podle následujících pokynů a odstraňte zjištěné hrozby.

Chcete-li hrozbu odstranit, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na možnost Přihlášení správce a zadejte heslo ochrany proti neoprávněné manipulaci (dostupné u správce systému Sophos Central).
  2. Přejděte na stránku Události a zobrazte podrobnosti o zjištěné hrozbě.
  3. Vedle podrobností o hrozbě vyhledejte odkaz akce.
Opatření, která můžete podniknout, jsou shodná s těmi, které nabízí konzola Sophos Central Admin. Další informace naleznete v seznamu na stránce Upozornění v Sophos Central Admin nápověda.