Šifrování počítače

Při zašifrování počítače postupujte podle těchto pokynů.

Omezení: Šifrování zařízení je dostupné pouze na počítačích koncových bodů.

Funkce Šifrování zařízení šifruje pevný disk počítače pomocí technologie Windows BitLocker. Správce určí, zda je nutné provést ověření při každém přístupu k počítači.

Pokud není vyžadováno ověření, šifrování pevného disku se automaticky spustí, jakmile počítač restartujete poté, co jste obdrželi zásady systému Sophos Central. V tomto případě není třeba nic dělat.

Pokud potřebujete provést ověření, postupujte následovně:

 1. Po zobrazení dialogového okna Šifrování zařízení Sophos postupujte podle pokynů v dialogovém okně. Konkrétní pokyny závisí na vašem systému a nastavení zásad definovaných správcem.
  • Pokud zásady šifrování zařízení vyžadují pro ověření kód PIN nebo heslo, postupujte podle pokynů na obrazovce a vytvořte kód PIN nebo heslo.

   Poznámka: Při vytváření kódu PIN nebo hesla buďte opatrní. Prostředí před spuštěním podporuje pouze rozložení klávesnice US-English. Pokud nyní vytvoříte kód PIN nebo heslo se speciálními znaky, budete možná muset při jeho zadávání použít jiné klávesy, abyste se mohli později přihlásit.
  • Pokud zásady šifrování zařízení vyžadují pro ověření klíč USB, je nutné připojit k počítači jednotku USB flash. Jednotka USB flash musí být naformátována se systémem souborů NTFS, FAT nebo FAT32.
 2. Po klepnutí na tlačítko Restartovat a šifrovat se počítač restartuje a zašifruje pevné disky. Můžete pracovat obvyklým způsobem.
  Poznámka: Dialogové okno můžete zavřít klepnutím na tlačítko Provést později. Zobrazí se však znovu při příštím přihlášení.

Po zašifrování systémového svazku systémem Sophos Central se spustí šifrování datových svazků. Vyměnitelné datové svazky, například jednotky USB, nejsou šifrovány.

Během přihlášení k počítači může být pro odemknutí systémového svazku nutné zadat kód PIN, heslo nebo klíč USB. Datové svazky se automaticky odemknou.