Přístup do počítače, když zapomenete heslo

Přístup k počítači získáte následujícím způsobem.

Pokud se nemůžete přihlásit k počítači, protože jste zapomněli kód PIN, heslo nebo klíč USB, potřebujete obnovovací klíč.

Používáte-li nástroj Sophos Device Encryption, obnovovací klíč se uloží v systému Sophos Central. Chcete-li získat obnovovací klíč, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Přihlaste se do samoobslužného portálu Sophos a postupujte podle pokynů v nápověda.
  • Požádejte správce o poskytnutí klíče pro obnovení. Tímto způsobem postupujte, nemůžete-li použít samoobslužný portál.