Prohledání počítače nebo serveru

Při prohledávání počítače nebo serveru postupujte podle těchto pokynů.

Prohledání všech souborů v počítači nebo na serveru:

  1. Přejděte na stránku Stav nebo stránku Detekce.
  2. Klepněte na tlačítko Skenovat.
    Po dokončení prohledávání se zobrazí souhrn výsledků.
  3. Pokud jsou zjištěny hrozby, můžete přejít na stránku Události a zobrazit podrobnosti.