Použití obnovení nástrojem BitLocker

Podle následujících pokynů obnovte počítač.

Chcete-li obnovit počítač, postupujte následujícím způsobem:

 1. Restartujte počítač a stiskněte klávesu Esc na přihlašovací obrazovce nástroje BitLocker.
 2. Na obrazovce nástroje Obnovení BitLocker vyhledejte možnost ID obnovovacího klíče.
  Na krátkou dobu se zobrazí ID obnovovacího klíče. Chcete-li jej znovu zobrazit, musíte počítač restartovat.
 3. Obraťte se na správce a předejte mu ID obnovovacího klíče.
  Váš správce musí najít obnovovací klíč ve vašem počítači v systému Sophos Central a poskytnout vám jej.
 4. Na obrazovce nástroje Obnovení BitLocker zadejte obnovovací klíč.
  Nyní můžete počítač spustit.
 5. Podle pokynů na obrazovce vytvořte na výzvu nový kód PIN nebo heslo nástroje BitLocker.

  V počítačích se systémem Windows 7 se žádné pokyny nezobrazují. Kód PIN/heslo je nutné resetovat ručně.

Nyní můžete k počítači znovu přistupovat.
Poznámka: Obnovovací klíč lze použít pouze jednou. Pokud potřebujete počítač obnovit později, musíte získat nový obnovovací klíč.