Wysyłanie chronionych plików pocztą elektroniczną

Sophos oferuje dodatek do programu Microsoft Outlook, który ułatwia szyfrowanie załączników e-mail.

Uwaga: Dodatek jest dostępny tylko w Central Device Encryption 2.0 lub w nowszych wersjach.
Uwaga: Jeśli na komputerze zainstalowano Sophos SafeGuard Enterprise, do kodowania załączników e-mail jest wykorzystywany jego dodatek Outlook.

Jeśli skonfigurowano tak w polityce, możesz wybrać sposób wysyłania załączników każdorazowo podczas wysyłania wiadomości e-mail z co najmniej jednym załączonym plikiem.

 • Chronione hasłem

  Wybierz tę opcję, jeśli wysyłasz poufne pliki do odbiorców spoza organizacji.

  Po zdefiniowaniu hasła i wybraniu opcji Wyślij pliki zostaną zaszyfrowane i zapisane jako plik HTML.

  Odbiorcy będą mogli niezwłocznie otworzyć plik za pomocą przeglądarki internetowej, jeśli tylko podasz im hasło. Zalecamy, aby używać silnych haseł i nie wysyłać ich w tej samej wiadomości, co pliki. Hasło można podać odbiorcy na przykład przez telefon.

  Aby otworzyć załącznik zabezpieczony hasłem, odbiorcy mogą skorzystać z jednej z poniższych przeglądarek:

  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Internet Explorer 11

  Szyfrowanie za pomocą innych przeglądarek, takich jak przeglądarki mobilne, może działać, ale nie jest aktywnie obsługiwane.

  Odbiorcy mogą edytować plik i odesłać go z powrotem, używając tego samego hasła lub nowego hasła. Mogą również zabezpieczyć hasłem całkiem nowy plik. Cały proces jest wspomagany przez kreatora w przeglądarce odbiorcy.

 • Niezabezpieczony

  Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy załącznik do wiadomości e-mail nie zawiera żadnych poufnych danych. Wszelkie działania związane z wysyłaniem niezabezpieczonych załączników e-mail mogą być rejestrowane i monitorowane przez pracownika ds. bezpieczeństwa.

Jeśli nie pojawi się monit, załączniki można zabezpieczyć hasłem ręcznie — patrz Użyj hasła do ochrony załączników.