Dlaczego mój transfer pliku został zablokowany?

Możesz pojawić się komunikat z informacją, że transfer plików (na przykład kopiowanie, przenoszenie lub wysyłanie w wiadomości e-mail) został zablokowany.

Może to wynikać z faktu skonfigurowania firmowej zasady zabezpieczającej przed niezamierzonym wysyłaniem wrażliwych informacji do użytkowników, którzy nie powinni mieć do nich dostępu.

Są dostępne dwa rodzaje komunikatów.

Komunikat

Opis

Zablokowano transfer

Jeśli pojawi się komunikat „zablokowano transfer pliku”, transfer pliku nie jest możliwy. Być może administrator dodał do komunikatu pewne wskazówki.

Transfer jest dozwolony

Jeśli pojawi się komunikat „Zablokowano żądanie przesyłania pliku”, możesz zdecydować, czy chcesz przesłać pliki. Być może administrator dodał do komunikatu pewne wskazówki. Kliknij opcję Zezwól, jeśli masz pewność, że działanie jest bezpieczne.