Skanowanie plików

Aby przeskanować pojedyncze pliki:

W Eksploratorze plików kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Skanuj.