Stan

Użytkownik może sprawdzić stan zabezpieczeń i przeskanować komputer lub serwer.

Ograniczenie: Możliwe, że nie masz dostępu do niektórych opisanych tutaj funkcji. Zależy to od posiadanej licencji.

Strona Stan pozwala:

  • Obserwować stan bezpieczeństwa komputera lub serwera.
  • Skanować komputer lub serwer w poszukiwaniu zagrożeń.
  • Zobacz zainstalowane funkcje i stan ich zabezpieczeń.
Uwaga: Łącze Informacje w dolnym prawym rogu strony pozwala zaktualizować definicje wirusów lub rozwiązać ewentualne problemy z produktem.

Stan bezpieczeństwa

O stanie bezpieczeństwa informuje ikona w górnej części strony.

Ustawienie

Opis

Zielony znacznik wyboru

Zielona.

Nie ma żadnych alertów albo występują wyłącznie alerty o niskim priorytecie.

Czerwona ikona ostrzegawcza

Czerwona.

Występują alerty o wysokim priorytecie.

Żółty trójkąt ostrzegawczy

Żółty.

Występują alerty o średnim priorytecie.

Szara.

Stan jest nieznany.

Poniżej wyświetlane są wszystkie zainstalowane funkcje wraz z ich indywidualnym stanem zabezpieczeń.

Skanowanie komputera

Kliknij opcję Skanuj, aby przeskanować wszystkie pliki na komputerze lub serwerze w poszukiwaniu zagrożeń.

Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlone podsumowanie wyników skanowania. Jeśli zostały wykryte zagrożenia, możesz przejść na stronę Zdarzenia, aby zobaczyć szczegółowe informacje.