Sophos Endpoint

Aplikacja Sophos Endpoint jest uruchomiona na chronionych komputerach i serwerach.

Ograniczenie: Możliwe, że nie masz dostępu do niektórych opisanych tutaj funkcji. Zależy to od posiadanej licencji.

Aplikacja Sophos Endpoint jest konfigurowana i zarządzana centralnie z poziomu konsoli Sophos Central Admin.

Pewne zadania można jednak wykonywać na komputerze lub serwerze:

  • Sprawdzanie stanu komputera.
  • Skanowanie pliku, komputera lub serwer lub wyszukiwanie zagrożeń.
  • Przeglądanie szczegółów zdarzeń na komputerze lub serwerze, takich jak na przykład informacje o wykrytych zagrożeniach.
  • Czyszczenie zagrożeń.
  • Zmiana ustawień zabezpieczeń. Możesz na przykład wyłączyć niektóre funkcje w celu rozwiązania problemów.
  • Aktualizowanie.
  • Rozwiązywanie problemów.
Uwaga: Aby wyczyścić zagrożenia lub zmienić ustawienia, musisz użyć opcji Logowanie i wprowadzić hasło ochrony przed naruszeniami.