Czyszczenie zagrożeń

Aby usunąć wykryte zagrożenia, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

Aby usunąć zagrożenie, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Logowanie administratora i wprowadź hasło ochrony przed naruszeniami (dostępne u administratora platformy Sophos Central).
  2. Przejdź na stronę Zdarzenia, aby wyświetlić szczegóły wykrytego zagrożenia.
  3. Znajdź łącze działania obok szczegółów zagrożenia.
Działania możliwe do wykonania są takie same jak w konsoli Sophos Central Admin. Zobacz listę na stronie Alerty w sekcji pomoc Sophos Central Admin.