Użyj hasła do ochrony załączników

W przypadku wysyłania wiadomości e-mail do odbiorców spoza sieci firmowej zalecamy zaszyfrowanie pliku hasłem. Dzięki temu odbiorcy będą mogli uzyskać dostęp do zaszyfrowanych plików bez konieczności instalowania oprogramowania Central Device Encryption.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Chroń załączniki na wstążce programu Outlook lub, w Eksploratorze Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy pliki, które chcesz wysłać, i wybierz opcję Utwórz plik chroniony hasłem.
  Uwaga: Opcja Chroń załączniki jest widoczna tylko wtedy, gdy wiadomość e-mail jest otwarta w osobnym oknie.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i utwórz hasło. Zalecamy, aby używać silnych haseł i nie wysyłać ich w tej samej wiadomości, co pliki. Hasło można podać odbiorcy na przykład przez telefon.
  Ograniczenia dotyczące hasła:
  • Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków.
  • W haśle nie mogą obok siebie się znajdować więcej niż trzy znaki z tego samego wiersza klawiatury.
  • Hasło nie może zawierać trzech ani więcej kolejnych znaków alfanumerycznych.
  • Hasło musi zawierać co najmniej 3 różne znaki.
  Uwaga:
  • Na dysku potrzebne jest wolne miejsce wymagane do szyfrowania.
  • Maksymalny obsługiwany rozmiar pliku to 50 MB.
  • Zaszyfrowany plik HTML jest większy niż oryginalny plik.
  Plik jest szyfrowany i zapisywany jako plik formatu HTML. Teraz możesz bezpiecznie dołączyć plik HTML do wiadomości e-mail. Aby otworzyć załącznik zabezpieczony hasłem, odbiorcy mogą skorzystać z jednej z poniższych przeglądarek:
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Internet Explorer 11
 3. Poinformuj odbiorcę, aby dwukrotnie kliknął otrzymany plik i postępował zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu wykonania jednej z poniższych czynności:
  • Uzyskanie dostępu do pliku poprzez wprowadzenie hasła i kliknięcie przycisku Enter.

   Odbiorcy mogą zabezpieczyć plik hasłem podczas wysyłania go z powrotem do Ciebie. Mogą użyć tego samego hasła lub utworzyć nowe hasło.

  • Zabezpieczenie hasłem innego pliku poprzez kliknięcie przycisku Chroń nowy plik hasłem.