Szyfrowanie komputera

Aby zaszyfrować komputer, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

Ograniczenie: Funkcja Device Encryption jest dostępna tylko na komputerach końcowych.

Funkcja Device Encryption szyfruje dysk twardy komputera za pomocą technologii Windows BitLocker. Administrator decyduje, czy przy każdym dostępie do komputera należy wprowadzać dane uwierzytelniające.

Jeśli uwierzytelnianie nie jest wymagane, szyfrowanie dysku twardego rozpoczyna się automatycznie w momencie ponownego uruchomienia komputera, po odebraniu zasady Sophos Central. W tym przypadku nie trzeba nic robić.

W przypadku konieczności uwierzytelnienia należy wykonać następujące czynności:

 1. Gdy pojawi się okno Sophos Device Encryption, wykonaj instrukcje widoczne na ekranie. Konkretne instrukcje zależą od używanego systemu operacyjnego i zdefiniowanych przez administratora ustawień zasady.
  • Jeśli zasada Device Encryption wymaga uwierzytelnienia za pomocą kodu PIN lub hasła, wykonaj instrukcje widoczne na ekranie, aby utworzyć kod PIN lub hasło.

   Uwaga: Tworząc kod PIN lub hasło, zachowaj ostrożność. Środowisko uruchomieniowe obsługuje wyłącznie angielski (amerykański) układ klawiatury. Jeśli kod PIN lub hasło zostanie utworzone z użyciem znaków specjalnych, podczas późniejszego wprowadzania hasła w celu zalogowania się może być konieczne użycie całkiem innych klawiszy.
  • Jeśli zasada Device Encryption wymaga uwierzytelniania za pomocą klucza USB, musisz podłączyć do komputera dysk flash USB. Dysk flash USB musi być sformatowany za pomocą systemu NTFS, FAT lub FAT32.
 2. Kliknięcie opcji Uruchom ponownie i zaszyfruj spowoduje ponowne uruchomienie komputera i zaszyfrowanie dysków twardych. Możesz pracować tak, jak zwykle.
  Uwaga: Aby zamknąć okno dialogowe, możesz wybrać opcję Zrób to później. Okno dialogowe pojawi się jednak ponownie podczas następnego logowania.

Gdy platforma Sophos Central zaszyfruje wolumin systemowy, rozpocznie się szyfrowanie woluminów danych. Wymienne woluminy danych, takie jak dyski USB, nie są szyfrowane.

Przy logowaniu do komputera, w celu odblokowania woluminu systemowego, może być konieczne wpisanie kodu PIN lub hasła albo podłączenie klucza USB. Woluminy danych są odblokowywane automatycznie.