Skanowanie komputera lub serwera

Aby przeskanować komputer lub serwer, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

Aby przeskanować wszystkie pliki na komputerze lub serwerze:

  1. Przejdź do strony Status lub Wykrycia.
  2. Kliknij przycisk Skanuj.
    Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlone podsumowanie wyników skanowania.
  3. Jeśli zostały wykryte zagrożenia, możesz przejść na stronę Zdarzenia, aby zobaczyć szczegółowe informacje.