Skanowanie plików

Użytkownik może skanować poszczególne pliki.

Aby przeskanować plik, wykonaj następujące czynności:

W Eksploratorze plików kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Skanuj.