Korzystanie z funkcji odzyskiwania BitLocker

W celu przywrócenia komputera do normalnego stanu, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

Aby przywrócić komputer do normalnego stanu, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom ponownie komputer i naciśnij klawisz Esc na ekranie logowania BitLocker.
 2. Na ekranie Odzyskiwanie funkcji BitLocker znajdź pozycję Identyfikator klucza odzyskiwania.
  Na krótki czas pojawi się Identyfikator klucza odzyskiwania. Aby ponownie go wyświetlić, musisz ponownie uruchomić komputer.
 3. Skontaktuj się z administratorem i przekaż mu Identyfikator klucza odzyskiwania.
  Administrator musi znaleźć klucz odzyskiwania komputera w platformie Sophos Central, a następnie Ci go przekazać.
 4. Wprowadź klucz odzyskiwania na ekranie Odzyskiwanie funkcji BitLocker.
  Możesz teraz uruchomić komputer.
 5. Wykonaj instrukcje widoczne na ekranie, aby utworzyć nowy kod PIN lub hasło funkcji BitLocker.

  Na komputerach z systemem Windows 7 nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje. Musisz ręcznie zresetować kod PIN lub hasło.

Teraz możesz ponownie uzyskać dostęp do komputera.
Uwaga: Z klucza odzyskiwania można skorzystać tylko jeden raz. W przypadku konieczności ponownego odzyskania komputera konieczne jest pobranie nowego klucza odzyskiwania.