Přeskočit obsah

Vyčistěte hrozbu

Postupujte podle následujících pokynů a odstraňte zjištěné hrozby.

Chcete-li hrozbu odstranit, postupujte následujícím způsobem:

  1. V pravém horním rohu stránky klikněte na možnost Přihlášení správce (Windows) nebo Přihlášení správce (Mac).
  2. Zadejte heslo ochrany proti neoprávněné manipulaci (dostupné u správce systému Sophos Central).
  3. Přejděte na stránku Události a zobrazte podrobnosti o zjištěné hrozbě.
  4. Vedle podrobností o hrozbě vyhledejte odkaz akce.

Opatření, která můžete podniknout, jsou shodná s těmi, které nabízí konzola Sophos Central Admin. Viz „Podnikněte kroky proti upozorněním“ v části Upozornění.