Přeskočit obsah

Detekce

Stránka Detekce zobrazuje hrozby zjištěné v počítači.

Nemusíte mít k dispozici všechny funkce, které jsou zde popsané. Závisí to na dostupné licenci.

V horní části stránky je uvedeno, zda byly detekovány nějaké hrozby, které je třeba řešit.

Žádný nevyřízený malware nebo potenciálně nežádoucí aplikace znamená, že nebyly detekovány žádné hrozby, nebo že byly všechny vyčištěny.

Klepnutím na tlačítko Prohledat vyhledejte hrozby v počítači.

Stav detekce

Historie detekce

Malware a historie událostí potenciálně nežádoucí aplikace zobrazuje podrobnosti o malwaru a potenciálně nežádoucích aplikacích.

Historie detekce zobrazuje statistiky pro každý typ detekované hrozby. Kliknutím na libovolný typ hrozby zobrazíte na stránce Události seznam detekovaných událostí tohoto typu.

Stránka Detekce

Typy detekce

Zde jsou uvedeny podrobnosti o typech hrozeb a nežádoucích položek.

Typ detekce Popis
Malware a potenciálně nežádoucí aplikace Malware je obecný pojem pro škodlivý software. Zahrnuje viry, červy, trojské koně a spyware.

Potenciálně nežádoucí aplikace (PUA) jsou programy, které nejsou škodlivé, jako například program měnící nastavení vytáčení (dialery), nástroje pro vzdálenou správu a nástroje pro hacking, ale jsou obecně považovány za nevhodné pro většinu firemních sítí.
Webové hrozby Webové hrozby zahrnují škodlivé webové stránky, nezařazené webové stránky a riskantní stahování.

Některé webové stránky jsou také obecně považovány za nevhodné pro firemní sítě, například pro stránky dospělé nebo pro sociální sítě. Ty mohou být také blokovány.

Škodlivé chování Škodlivé chování je podezřelé chování softwaru, který je již spuštěn v počítači nebo serveru.

Tento typ detekce je určen pouze pro systém Windows.

Ransomware Ransomware je škodlivý software, který vám odepírá přístup k vašim souborům, dokud nezaplatíte výkupné.
Řízené položky Tato kategorie zahrnuje:
  • Aplikace, které nejsou bezpečnostní hrozbou, ale které jsou podle vás nevhodné pro použití v běžné kancelářské práci.
  • Periferní zařízení a vyjímatelná média.
  • Riskantní stahování nebo webové stránky, které nejsou vhodné pro práci v kanceláři.
  • Soubory obsahující citlivé informace (například osobní nebo finanční údaje), které nechcete nechat uniknout.
Škodlivý provoz Škodlivý provoz je provoz mezi počítači, který indikuje možný pokus o převzetí kontroly nad počítačem nebo serverem (útok typu „příkaz a kontrola“).
Exploity Exploity, kterým může společnost Sophos zabránit, zahrnují ovládnutí aplikací a zneužití, které využívají zranitelných míst v prohlížečích, zásuvných modulech prohlížeče, aplikacích Java, multimediálních aplikacích a aplikacích sady Microsoft Office.

Tento typ detekce je určen pouze pro systém Windows.