Přeskočit obsah

Zašifrování počítače

Pokud licence obsahuje šifrování, můžete počítač šifrovat.

Pokyny jak postupovat získáte klepnutím na kartu operačního systému.

!!! Informace "Šifrování není k dispozici pro servery.“

Nástroj Sophos Device Encryption šifruje pevný disk počítače pomocí technologie BitLocker. Správce určí, zda je nutné provést ověření při každém přístupu k počítači.

Pokud není vyžadováno ověření, šifrování pevného disku se automaticky spustí, jakmile počítač restartujete poté, co jste obdrželi zásady systému Sophos Central. V tomto případě není třeba nic dělat.

Pokud potřebujete provést ověření, postupujte následovně:

 1. Po zobrazení dialogového okna Šifrování zařízení Sophos postupujte podle pokynů v dialogovém okně. Konkrétní pokyny závisí na vašem systému a nastavení zásad definovaných správcem.

  • Pokud zásady šifrování zařízení vyžadují pro ověření kód PIN nebo heslo, postupujte podle pokynů na obrazovce a vytvořte kód PIN nebo heslo.

   Poznámka

   Při vytváření kódu PIN nebo hesla buďte opatrní. Prostředí před spuštěním podporuje pouze rozložení klávesnice US-English. Pokud nyní vytvoříte kód PIN nebo heslo se speciálními znaky, budete možná muset při jeho zadávání použít jiné klávesy, abyste se mohli později přihlásit.

  • Pokud zásady šifrování zařízení vyžadují pro ověření klíč USB, je nutné připojit k počítači jednotku USB. Jednotka USB musí být naformátována se systémem souborů NTFS, FAT nebo FAT32.

 2. Klikněte na tlačítko Restartovat a šifrovat. Počítač restartuje a zašifruje pevné disky. Můžete pracovat obvyklým způsobem.

  Poznámka

  Dialogové okno můžete zavřít klepnutím na tlačítko Provést později. Zobrazí se však znovu při příštím přihlášení.

Po zašifrování systémového svazku systémem Sophos Central se spustí šifrování datových svazků. Vyměnitelné datové svazky, například jednotky USB, nejsou šifrovány.

Od nynějška, během přihlášení k počítači může být pro odemknutí systémového svazku nutné zadat kód PIN, heslo nebo klíč USB. Datové svazky se automaticky odemknou.

Nástroj Sophos Device Encryption šifruje pevný disk počítače Mac pomocí technologie FileVault 2.

Pokud správce aktivuje šifrování zařízení, zobrazí se dialogové okno Šifrování zařízení Sophos.

Chcete-li počítač Mac šifrovat, postupujte následujícím způsobem:

 1. V části Šifrování zařízení Sophos zadejte přihlašovací heslo a klikněte na možnost Šifrovat. Tím se zapne šifrování zařízení Sophos. Případně můžete klepnutím na tlačítko Odložit a spustit proces později.
 2. Váš obnovovací klíč je automaticky uložen v systému Sophos Central.
 3. Po zobrazení výzvy k restartování počítače Mac klikněte na tlačítko Restartovat.

  Výstraha

  Nerestartujte počítač Mac, dokud se nezobrazí oznámení o restartování. Pokud restartujete bez klíče pro obnovení bezpečně uloženého a zapomenete přihlašovací heslo, nemůžete k počítači Mac přistupovat. V tomto případě není obnovení možné.

Když je systémový disk zašifrován, interní datové svazky jsou automaticky zašifrovány. Vyměnitelné datové svazky, například jednotky USB, nejsou šifrovány.

Šifrované disky se automaticky odemknou po spuštění počítače Mac.