Přeskočit obsah

Události

Na stránce Události se zobrazují události v počítači, například zjištěné hrozby.

Nemusíte mít k dispozici všechny funkce, které jsou zde popsané. Závisí to na dostupné licenci.

Události můžete filtrovat, například tak, aby se zobrazovaly pouze ty, které vyžadují provedení akce, nebo můžete vyhledávat konkrétní typy událostí.

Seznam událostí

Seznam událostí zobrazuje:

  • Závažnost. Ikona v levé části seznamu ukazuje, zda má událost vysokou nebo střední prioritu, nebo se jedná o upozornění.
  • Zdroj. Ikona v levé části seznamu označuje funkci Sophos, která událost ohlásila.
  • Datum a čas, kdy k události došlo.
  • Popis události.
  • Odkaz, který vám umožní provést akci. Zobrazí se pouze v případě, že událost vyžaduje akci a pokud jste přihlášeni jako správce.

Chcete-li zobrazit podrobnosti každé události, kliknutím na šipku vpravo.

Opatření, která můžete podniknout, jsou shodná s těmi, které nabízí konzola Sophos Central Admin. Viz Nápověda Sophos Central Admin.

Stránka Události

Filtry událostí

Události můžete filtrovat podle priority a podle toho, zda byly vyřešeny. Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny Všechny události. Kliknutím na šipku zobrazíte možnosti.

Filtry: Priorita

Události můžete také filtrovat podle zdroje nebo typu detekce. Typy detekce mohou záviset na operačním systému. Podrobnosti naleznete v části Typy detekce.

Filtry: Typ detekce