Přeskočit obsah

Proč je přenos souborů zablokovaný?

!!! Informace "Tato funkce je dostupná pouze pro systém Windows.“

Může se zobrazit zpráva s informací, že byl zablokován přenos souborů (například kopírování, přesouvání nebo odesílání souborů e-mailem).

K tomu dochází proto, že vaše organizace stanovila zásady, které zajistí, abyste neúmyslně neposílali citlivé informace uživatelům, kteří by je neměli mít.

V některých případech můžete zvolit, zda chcete přenos povolit, pokud víte, že soubory jsou bezpečné.

Existují dva typy zpráv.

Informační zpráva

V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí informační zpráva sdělující, že přenos je blokován.

Váš administrátor zablokoval tento typ souboru. Přenos nelze povolit.

Informační zpráva o zablokování přenosu

Vyskakovací okno „Přenos souboru zablokován“

Zobrazí se místní okno, ve kterém můžete rozhodnout, zda přenos povolíte.

Pokud klepnete na tlačítko Blokovat, soubor zůstane blokován. Pokud klepnete na tlačítko Povolit, soubor se přenese.

Pokud do pěti minut nevyberete akci, dojde k odhlášení přenosu a nebudou přeneseny žádné soubory.

Pokud přesouváte více souborů, může se místní okno zobrazit více než jednou. Viz část „Přenos více souborů“.

Místní okno – Přenos blokován

Přenos více souborů

Pokud se pokusíte přenést více souborů současně, budeme přenášet soubory, dokud nenalezneme soubor, který je blokován, a nezobrazí se překryvné okno.

Pokud klepnete na tlačítko Blokovat, všechny zbývající soubory budou blokovány. Přenos se ukončí.

Pokud klepnete na tlačítko Povolit, přenos bude pokračovat. Pokud najdeme jiný blokovaný soubor, znovu se zobrazí vyskakovací zpráva.

Příklad:

  1. Chcete přenést deset souborů. Soubory 5 a 8 obsahují citlivé informace.

  2. Přeneseme první 4 soubory, ale zablokujeme 5. soubor. Zobrazí se místní okno.

  3. Pokud zvolíte možnost Blokovat, soubory 5 až 10 budou všechny zablokovány a přenos bude ukončen.

    Pokud vyberete možnost Povolit, přenos bude pokračovat. Když se dostaneme k 8. souboru, znovu se zobrazí místní okno a musíte se rozhodnout, zda chcete soubor zablokovat nebo povolit.