Přeskočit na obsah

Odeslání konfigurace na výstup

Konfiguraci zařízení můžete odeslat na výstup z příkazového řádku. To umožňuje jiným aplikacím snadno kontrolovat nastavení zabezpečení, spíše než používat metody, jako je přístup k registru.

Můžete vytvořit pouze předdefinovaný seznam nastavení zásad systému Sophos Central, které zařízení používá.

Použijte nástroj příkazového řádku sophosinterceptxcli.exe. Tento nástroj je k dispozici v následujícím umístění: C:/Program Files/Sophos/Endpoint Defense.

Přihlaste se jako správce. Pokud tak neučiníte, nástroj nemůže přistupovat ke konfiguračním datům.

Konfigurace dotazu

Chcete-li provést konfiguraci výstupu, použijte příkaz query s podpříkazem configuration a volitelně nastavení, které chcete.

query configuration [policy setting] [--name] [--json]

Nastavení zásad

V současné době může být výstupem pouze jedno nastavení zásad.

Možnost zásad Popis
on_access_scan_enabled skenování během přístupu

Parametry

Parametr Popis
--json Vypíše konfiguraci ve formátu JSON.
--name Převede pouze jmenovanou možnost zásad.

--name může být užitečné v budoucnu, když dotaz může mít více možností.