Přeskočit obsah

Prohledání počítače

Prohledání všech souborů v počítači:

  1. Přejděte na stránku Stav nebo stránku Detekce.
  2. Klepněte na tlačítko Skenovat. Po dokončení prohledávání se zobrazí souhrn výsledků.
  3. Pokud jsou zjištěny hrozby, můžete přejít na stránku Události a zobrazit podrobnosti.