Přeskočit obsah

Nastavení

Stránka Nastavení je k dispozici pouze v případě, že jste se přihlásili jako správce.

Nemusíte mít k dispozici všechny funkce, které jsou zde popsané. Závisí to na dostupné licenci.

Dočasně můžete změnit nastavení zabezpečení.

Možná bude nutné provést tento postup při odstraňování problémů. Můžete například vypnout funkci a zjistit, zda způsobuje problémy.

Postup při změně nastavení

Chcete-li nastavení dočasně změnit, postupujte následujícím způsobem.

 1. V pravém horním rohu stránky klikněte na možnost Přihlášení správce (Windows) nebo Přihlášení správce (Mac).
 2. Zadejte heslo ochrany proti neoprávněné manipulaci (dostupné u správce systému Sophos Central). V panelu nabídek je nyní odkaz Nastavení.
 3. Přejděte na stránku Nastavení.
 4. Zaškrtněte pole Potlačit zásady systému Sophos Central na dobu až 4 hodin, abyste mohli odstranit potíže.

  Stránka Nastavení

Nyní můžete provést změny na této stránce. Změny dočasně potlačí zásady, které jste vy (nebo jiný správce) aplikovali z konzoly Sophos Central Admin.

Po čtyřech hodinách se nastavení automaticky změní zpět na centrálně vynucená nastavení zásad.

Pokud chcete, můžete nastavení vrátit zpět dříve. K tomu nelze použít posuvníky pro jednotlivé funkce. Místo toho vypněte možnost Potlačit zásady systému Sophos Central na dobu až 4 hodin, abyste mohli odstranit potíže.

Nastavení

Můžete zapnout nebo vypnout následující funkce.

Hloubkové učení

Tato funkce je k dispozici pouze pro systém Windows.

Hloubkové učení využívá principy pokročilého strojového učení k detekci hrozeb. Dokáže identifikovat malware a potenciálně nežádoucí aplikace bez použití signatur.

Prohledání v reálném čase

Prohledání v reálném čase prověřuje jednotlivé položky v okamžiku, kdy se k nim uživatel pokusí získat přístup. Přístup odepře, pokud představují hrozbu. Můžete vybrat následující možnosti:

 • Soubory: Tato možnost prohledá místní soubory a sdílené síťové složky (je-li tato možnost vybrána v zásadách).
 • Internet: Tím prohledává také zdroje na Internetu. Může prohledávat probíhající stahování, blokovat přístup ke škodlivým webům a zjišťovat webové stránky s nízkou pověstí.

Kontroly uživatelů

 • Ovládání periferních zařízení umožňuje řídit přístup k periferním zařízením a vyjímatelným médiím.
 • Ovládání aplikací umožňuje zjišťovat a blokovat aplikace, které nejsou bezpečnostní hrozbou, ale které jsou podle vás nevhodné pro použití v běžné kancelářské práci.
 • Možnost Správa webu vám umožňuje zajistit ochranu před riskantním stahováním, řídit weby, které mohou uživatelé navštívit, a zabránit ztrátě dat.
 • Možnost Prevence ztráty dat umožňuje sledovat a omezit přenos souborů obsahujících citlivá data.
 • Ochrana proti neoprávněné manipulaci umožňuje omezit změny. Pokud je tato funkce zapnutá, místní správce potřebuje heslo nezbytné pro změnu nastavení zabezpečení nebo odinstalaci nástroje Sophos Endpoint.

Ochrana chodu programu

Ochrana chodu programu chrání před hrozbami zjišťováním podezřelého nebo škodlivého chování nebo provozu.

 • Zjišťování ransomwaru: Tato možnost chrání před malwarem, který omezuje přístup k souborům, a poté vyžaduje poplatek za jejich uvolnění.
 • Detekce škodlivého chování: To se provádí zjišťováním a blokováním chování, o kterém je známo, že je škodlivé nebo podezřelé.

Následující funkce ochrany chodu programu jsou k dispozici pouze pro systém Windows:

 • Bezpečné procházení: Tato možnost chrání webové prohlížeče před zneužitím malwarem.
 • Zmírnění následků exploitů: Tato možnost chrání aplikace, které jsou nejvíce náchylné ke zneužití malwarem, jako jsou například aplikace Java.
 • Ochrana sítě před hrozbami: Tato funkce detekuje provoz mezi koncovým počítačem a serverem, který indikuje možný pokus o převzetí kontroly nad koncovým počítačem. Zahrnuje kontrolu paketů, která prohledává síťovou komunikaci, identifikuje a blokuje hrozby dříve, než mohou poškodit operační systém nebo aplikace.

  Poznámka

  Pokud vypnete funkci Ochrana sítě před hrozbami, funkce, které izolují zařízení nebo je konfigurují tak, aby odmítala síťová připojení, budou také vypnuty.

Ovládací prvky počítače

Tato funkce je k dispozici pouze pro systém Windows.

V počítačích a serverech můžete sledovat bránu Windows Firewall (a další registrované brány firewall).