Přeskočit obsah

Stav

Můžete zkontrolovat stav zabezpečení a prohledat počítač.

Na stránce Stav můžete provádět následující akce:

  • Podívejte se na stav zabezpečení počítače.
  • Prohledání počítače nebo serveru, zda nejsou ohroženy.
  • Další informace naleznete v části věnované zobrazení nainstalovaných funkcí a jejich stavu zabezpečení.

Odkaz O aplikaci v pravé dolní části stránky umožňuje aktualizovat nebo odstraňovat problémy s produktem.

Stav zabezpečení

Stav je zobrazen pomocí ikony v horní části stránky.

Nastavení Popis
Zelený symbol zaškrtnutí Zelená. Nejsou k dispozici žádná upozornění nebo pouze upozornění s nízkou prioritou.
Červená výstražná ikona Červená. Existují upozornění s vysokou prioritou.
Žlutá výstražná ikona Žlutá. Existují upozornění se střední prioritou.
Šedá ikona otazníku Šedá. Stav je neznámý.

Instalované funkce

Jsou zobrazeny všechny nainstalované funkce s individuálním stavem zabezpečení. Funkce mohou v závislosti na vaší licenci zahrnovat následující:

  • Ochrana proti malwaru a potenciálně nežádoucím aplikacím
  • Ochrana dat (Windows) nebo šifrování zařízení (Mac)
  • Zero Trust Network Access (Windows a Mac)

Poznámka

Zde uvádění ochrana dat se týká šifrování pomocí nástroje BitLocker.

Stránka Stav

Prohledání počítače

Vedle stavu malwaru a potenciálně nežádoucích aplikací klikněte na tlačítko Prohledat a zkontrolujte všechny souborů v počítači, zda neobsahují hrozby.

Po spuštění prohledávání se na stránce Detekce zobrazí průběh prohledávání a jeho výsledky. Pokud jsou zjištěny hrozby, můžete přejít na stránku Události a zobrazit podrobnosti.