Přeskočit obsah

Odinstalujte nástroj Sophos Endpoint

Nástroj Sophos Endpoint můžete odinstalovat.

Pokud je zapnuta ochrana proti neoprávněné manipulaci, je třeba před odinstalací nástroje Sophos Endpoint zadat heslo pro ochranu proti neoprávněné manipulaci. Heslo je dostupné u správce systému Sophos Central.

Pokyny pro odinstalaci získáte klepnutím na kartu operačního systému.

Chcete-li odinstalovat nástroj Sophos Endpoint z počítače nebo serveru, postupujte následujícím způsobem:

  1. Přihlaste se k počítači nebo serveru pomocí účtu správce.
  2. Přejděte na C:\Program Files\Sophos\Sophos Endpoint Agent.
  3. Spusťte uninstallcli.exe.

Případně přejděte do nabídky Nastavení > aplikace (v systému Windows 10) a odinstalujte nástroj Sophos Endpoint zde.

Chcete-li odinstalovat nástroj Sophos Endpoint z počítače Mac, postupujte následujícím způsobem:

  1. Otevřete aplikaci Launchpad.
  2. Vyhledejte ikonu Odebrat Sophos Endpoint a klikněte na ni.