Przejdź do treści

Czyszczenie zagrożeń

Aby usunąć wykryte zagrożenia, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

Aby usunąć zagrożenie, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Logowanie administratora (Windows) lub Logowanie administratora (Mac) w prawym górnym rogu strony.
  2. Wprowadź hasło ochrony przed naruszeniami (dostępne u administratora platformy Sophos Central).
  3. Przejdź na stronę Zdarzenia, aby wyświetlić szczegóły wykrytego zagrożenia.
  4. Znajdź łącze działania obok szczegółów zagrożenia.

Działania, które możesz wykonać są takie same jak w Sophos Central Admin. Patrz „Podejmowanie działań na podstawie alertów” w rozdziale Alerty.