Przejdź do treści

Szyfrowanie komputera

Jeśli licencja obejmuje szyfrowanie, komputer można zaszyfrować.

Aby zobaczyć, jak to zrobić, kliknij kartę swojego systemu operacyjnego.

!!! informacja "Szyfrowanie nie jest dostępne dla serwerów.”

Funkcja Sophos Device Encryption szyfruje dysk twardy komputera za pomocą technologii BitLocker. Administrator decyduje, czy przy każdym dostępie do komputera należy wprowadzać dane uwierzytelniające.

Jeśli uwierzytelnianie nie jest wymagane, szyfrowanie dysku twardego rozpoczyna się automatycznie w momencie ponownego uruchomienia komputera, po odebraniu zasady Sophos Central. W tym przypadku nie trzeba nic robić.

W przypadku konieczności uwierzytelnienia należy wykonać następujące czynności:

 1. Gdy pojawi się okno Sophos Device Encryption, wykonaj instrukcje widoczne na ekranie. Konkretne instrukcje zależą od używanego systemu operacyjnego i zdefiniowanych przez administratora ustawień zasady.

  • Jeśli zasada Device Encryption wymaga uwierzytelnienia za pomocą kodu PIN lub hasła, wykonaj instrukcje widoczne na ekranie, aby utworzyć kod PIN lub hasło.

   Uwaga

   Tworząc kod PIN lub hasło, zachowaj ostrożność. Środowisko uruchomieniowe obsługuje wyłącznie angielski (amerykański) układ klawiatury. Jeśli kod PIN lub hasło zostanie utworzone z użyciem znaków specjalnych, podczas późniejszego wprowadzania hasła w celu zalogowania się może być konieczne użycie całkiem innych klawiszy.

  • Jeśli zasada Device Encryption wymaga uwierzytelniania za pomocą klucza USB, musisz podłączyć do komputera nośnik USB. Nośnik USB musi być sformatowany za pomocą systemu NTFS, FAT lub FAT32.

 2. Kliknij przycisk Uruchom ponownie i zaszyfruj. Komputer uruchomi się ponownie i zaszyfruje dyski twarde. Możesz pracować tak, jak zwykle.

  Uwaga

  Aby zamknąć okno dialogowe, możesz wybrać opcję Zrób to później. Okno dialogowe pojawi się jednak ponownie podczas następnego logowania.

Gdy platforma Sophos Central zaszyfruje wolumin systemowy, rozpocznie się szyfrowanie woluminów danych. Wymienne woluminy danych, takie jak dyski USB, nie są szyfrowane.

Od tego momentu, przy logowaniu się do komputera, w celu odblokowania woluminu systemowego, może być konieczne wpisanie kodu PIN lub hasła albo podłączenie klucza USB. Woluminy danych są odblokowywane automatycznie.

Sophos Device Encryption szyfruje dysk twardy komputera Mac za pomocą funkcji Filevault 2.

Gdy administrator włączy proces Device Encryption, wyświetlane jest okno dialogowe Sophos Device Encryption.

Aby zaszyfrować komputer Mac, należy wykonać następujące czynności:

 1. W oknie Sophos Device Encryption wprowadź hasło logowania i kliknij przycisk Szyfruj. Spowoduje to włączenie się procesu Sophos Device Encryption. Można również kliknąć opcję Opóźnij, aby rozpocząć proces później.
 2. Klucz odzyskiwania zostaje automatycznie zapisany w Sophos Central.
 3. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera Mac, kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Ostrzeżenie

  Dopóki nie zostanie wyświetlone powiadomienie o ponownym uruchomieniu, nie wolno ponownie uruchamiać komputera Mac. W przypadku ponownego uruchomienia komputera zanim klucz odzyskiwania zostanie bezpiecznie zapisany i jeśli zapomni się hasła logowania, uzyskanie dostępu do komputera Mac nie będzie możliwe. W tym przypadku odzyskanie danych nie jest możliwe.

Gdy dysk systemowy jest szyfrowany, wewnętrzne woluminy danych są szyfrowane automatycznie. Wymienne woluminy danych, takie jak dyski USB, nie są szyfrowane.

Po uruchomieniu komputera Mac, zaszyfrowane dyski zostają automatycznie odblokowane.