Przejdź do treści

Zdarzenia

Na stronie Zdarzenia widoczne są zdarzenia, jakie wystąpiły w komputerze, na przykład wykryte zagrożenia.

Możliwe, że nie masz dostępu do niektórych opisanych tutaj funkcji. Zależy to od posiadanej licencji.

Zdarzenia można filtrować, aby na przykład wyświetlić tyko te, które wymagają podjęcia działania. Można również szukać konkretnych typów zdarzeń.

Lista Zdarzenia

Informacje widoczne na liście Zdarzenia:

  • Istotność. Skrajna ikona z lewej strony listy informuje, czy zdarzenie ma wysoki priorytet, średni priorytet czy status powiadomienia.
  • Źródło. Ikona z lewej strony listy informuje, która funkcja Sophos zgłosiła zdarzenie.
  • Data i godzina wystąpienia zdarzenia.
  • Opis zdarzenia.
  • Link umożliwiający podjęcie działania. Jest on widoczny tylko wtedy, gdy zdarzenie wymaga działania i użytkownik jest zalogowany jako administrator.

Aby wyświetlić szczegóły każdego zdarzenia, kliknij strzałkę po prawej stronie.

Działania, które możesz wykonać są takie same jak w Sophos Central Admin. Patrz pomoc programu Sophos Central Admin.

Strona Zdarzenia

Filtry zdarzeń

Zdarzenia można filtrować według ich priorytetu i tego, czy zostały już rozwiązane. Domyślnie wyświetlane są wszystkie zdarzenia. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić opcje.

Filtry: priorytet

Zdarzenia można również filtrować według źródła lub typu detekcji. Typy detekcji mogą zależeć od systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje znaleźć można w części Typy wykryć.

Filtry: typ detekcji