Przejdź do treści

Generowanie konfiguracji

Konfigurację urządzenia można wygenerować z poziomu wiersza poleceń. Pozwala to innym aplikacjom łatwo kontrolować ustawienia zabezpieczeń, bez potrzeby odwoływania się do rejestru.

Użytkownik może wygenerować tylko wstępnie zdefiniowaną listę ustawień zasad Sophos Central używanych przez urządzenie.

Używasz narzędzia w wierszu poleceń sophosinterceptxcli.exe. Narzędzie to jest dostępne w następującej lokalizacji: C:/Program Files/Sophos/Endpoint Defense.

Zaloguj się jako administrator. W przeciwnym razie narzędzie nie będzie mogło uzyskać dostępu do danych konfiguracyjnych.

Polecenie query configuration

Aby wyświetlić konfigurację, należy użyć polecenia query w połączeniu z poleceniem dodatkowym configuration i opcjonalnie żądanym ustawieniem.

query configuration [policy setting] [--name] [--json]

Ustawienia zasad

Aktualnie można wyświetlać tylko jedno ustawienie zasad.

Opcja zasady Opis
on_access_scan_enabled skanowanie w trybie dostępu

Parametry

Parametr Opis
--json Wyświetlanie konfiguracji w formacie JSON.
--name Wyświetlanie tylko opcji zasady wskazanej z nazwy.

Parametr --name może się przydać w przyszłości, gdy zapytanie będzie mogło wyświetlać wiele opcji.