Przejdź do treści

Skanowanie komputera

Aby przeskanować wszystkie pliki w komputerze, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony Status lub Wykrycia.
  2. Kliknij przycisk Skanuj. Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlone podsumowanie wyników skanowania.
  3. Jeśli zostaną wykryte jakieś zagrożenia, przejdź na stronę Zdarzenia, aby zobaczyć szczegółowe informacje.