Przejdź do treści

Skanowanie plików

Użytkownik może skanować pod kątem zagrożeń poszczególne pliki.

Aby uzyskać instrukcje, kliknij kartę swojego systemu operacyjnego.

Aby przeskanować plik, wykonaj następujące czynności:

  1. W Eksploratorze plików kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Skanuj.
  2. Sprawdź postęp skanowania i wyniki na stronie Wykrycia.

Aby przeskanować plik, wykonaj następujące czynności:

  1. W programie Finder kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Skanuj teraz.
  2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe programu Finder Skanowanie elementu, w którym można zobaczyć postęp skanowania i wyniki.