Przejdź do treści

Stan

Użytkownik może sprawdzić stan bezpieczeństwa i przeskanować komputer.

Na stronie Stan można wykonać następujące czynności:

  • Obserwować stan zabezpieczeń komputera.
  • Skanować komputer w poszukiwaniu zagrożeń.
  • Zobacz zainstalowane funkcje i stan ich zabezpieczeń.

Łącze Informacje w prawym dolnym rogu strony pozwala zaktualizować produkt oraz rozwiązać ewentualne problemy z produktem.

Stan bezpieczeństwa

O stanie bezpieczeństwa informuje ikona w górnej części strony.

Ustawienie Opis
Zielony znacznik wyboru. Zielona. Nie ma żadnych alertów albo występują wyłącznie alerty o niskim priorytecie.
Czerwona ikona ostrzegawcza. Czerwona. Występują alerty o wysokim priorytecie.
Żółta ikona ostrzegawcza. Żółty. Występują alerty o średnim priorytecie.
Szara ikona znaku zapytania. Szara. Stan jest nieznany.

Zainstalowane funkcje

Wszystkie zainstalowane funkcje są wyświetlane wraz z ich indywidualnym stanem bezpieczeństwa. W zależności od posiadanej licencji, funkcje mogą obejmować następujące elementy:

  • Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i potencjalnie niechcianymi aplikacjami (PUA)
  • Ochrona danych (Windows) lub szyfrowanie urządzenia (Mac)
  • Zero Trust Network Access (Windows i Mac)

Uwaga

Ochrona danych odnosi się tutaj do szyfrowania za pomocą funkcji BitLocker.

Strona Stan.

Skanowanie komputera

Obok stanu złośliwego oprogramowania i potencjalnie niechcianych aplikacji (PUA) kliknij przycisk Skanuj, aby przeskanować pod kątem zagrożeń wszystkie pliki w komputerze.

Po uruchomieniu skanowania, postęp i wyniki skanowania będą wyświetlane na stronie Wykrycia. Jeśli zostały wykryte zagrożenia, możesz przejść na stronę Zdarzenia, aby zobaczyć szczegółowe informacje.