Przejdź do treści

Deinstalacja aplikacji Sophos Endpoint

Istnieje możliwość odinstalowania programu Sophos Endpoint z komputera lub serwera.

Jeśli zabezpieczenie antysabotażowe jest włączone, przed odinstalowaniem programu Sophos Endpoint wymagane jest hasło zabezpieczające przed ingerencją. Hasło jest dostępne u administratora platformy Sophos Central.

Aby uzyskać instrukcję deinstalacji, kliknij kartę systemu operacyjnego.

Aplikację Sophos Endpoint można odinstalować przy użyciu interfejsu użytkownika lub wiersza poleceń.

W obu metodach włączony zostaje ten sam dezinstalator.

Deinstalacja aplikacji Sophos Endpoint za pomocą interfejsu użytkownika

Aby odinstalować aplikację Sophos Endpoint, należy wykonać następujące czynności:

 1. Zaloguj się do komputera lub serwera przy użyciu konta administratora.
 2. Przejdź do C:\Program Files\Sophos\Sophos Endpoint Agent
 3. Kliknij dwukrotnie SophosUninstall.exe

Możesz też przejść do opcji Ustawienia > Aplikacje (w systemie Windows 10) i tam odinstalować program Sophos Endpoint.

Deinstalacja aplikacji Sophos Endpoint za pomocą wiersza poleceń

Aby odinstalować aplikację Sophos Endpoint, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz wiersz poleceń jako administrator.
 2. Wpisz cd C:\Program Files\Sophos\Sophos Endpoint Agent\
 3. Uruchom SophosUninstall.exe z wszystkimi wymaganymi parametrami.

  • --quiet uruchamia dezinstalator w tle.
  • --language=<LanguageID>ustawia język, w którym uruchomiony jest dezinstalator.

   LanguageID to standardowy kod w formacie dziesiętnym lub szesnastkowym dla danego języka. Upewnij się, że używasz tego samego języka, który był używany do instalacji.

Aby odinstalować program Sophos Endpoint z komputera Mac, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz program Launchpad.
 2. Znajdź ikonę Usuń program Sophos Endpoint i kliknij ją.