Přeskočit obsah

Obnovte přístup k počítači

Pokud kód PIN nebo heslo zapomenete, můžete přístup k počítači obnovit.

Pokyny jak postupovat získáte klepnutím na kartu operačního systému.

Pokud se nemůžete přihlásit k počítači, protože jste zapomněli kód PIN, heslo nebo klíč USB, potřebujete obnovovací klíč. Klíč umožňuje obnovit kód PIN, heslo nebo klíč USB nástroje BitLocker.

Používáte-li nástroj Sophos Device Encryption, obnovovací klíč se uloží v systému Sophos Central. Chcete-li získat klíč, proveďte jeden z následujících kroků:

Obnovovací klíč lze použít pouze jednou. Pokud potřebujete počítač obnovit později, musíte získat nový obnovovací klíč.

Získat klíč od správce

Pokud nemůžete získat klíč ze samoobslužného portálu, postupujte následujícím způsobem:

 1. Restartujte počítač a stiskněte klávesu Esc na přihlašovací obrazovce nástroje BitLocker.
 2. Na obrazovce nástroje Obnovení BitLocker vyhledejte možnost ID obnovovacího klíče. Na krátkou dobu se zobrazí ID obnovovacího klíče. Chcete-li jej znovu zobrazit, musíte počítač restartovat.
 3. Obraťte se na správce a předejte mu ID obnovovacího klíče.

  Váš správce musí najít obnovovací klíč ve vašem počítači v systému Sophos Central a poskytnout vám jej.

 4. Na obrazovce nástroje Obnovení BitLocker zadejte obnovovací klíč. Nyní můžete počítač spustit.

 5. Podle pokynů na obrazovce vytvořte nový kód PIN nebo heslo nástroje BitLocker.

  V počítačích se systémem Windows 7 se žádné pokyny nezobrazují. Kód PIN/heslo je nutné resetovat ručně.

Nyní můžete k počítači znovu přistupovat.

Pokud se nemůžete přihlásit k počítači Mac, protože jste zapomněli přihlašovací heslo, potřebujete obnovovací klíč.

Používáte-li nástroj Sophos Device Encryption, obnovovací klíč se uloží v systému Sophos Central. Chcete-li získat obnovovací klíč, proveďte jeden z následujících kroků:

Získat klíč od správce

Pokud nemůžete získat klíč ze samoobslužného portálu, postupujte následujícím způsobem:

 1. Restartujte počítač Mac a počkejte, dokud se nezobrazí ID obnovovacího klíče. Na krátkou dobu se zobrazí ID obnovovacího klíče. Chcete-li jej znovu zobrazit, musíte počítač Mac restartovat.
 2. Obraťte se na správce a předejte mu ID obnovovacího klíče. Váš správce musí najít obnovovací klíč ve vašem počítači Mac v systému Sophos Central a poskytnout vám jej.
 3. Klikněte na otazník v poli Heslo. Zobrazí se zpráva.
 4. Klepnutím na šipku vedle zprávy přepnete do pole obnovovacího klíče.
 5. Zadejte obnovovací klíč.
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a vytvořte nové heslo. Pokud byl váš uživatelský účet importován ze služby Active Directory, klikněte v dialogovém okně Obnovit heslo na tlačítko Zrušit a požádejte správce, aby vám heslo znovu nastavil.
 7. Pokud se zobrazí výzva, klikněte na možnost Vytvořit nový řetězec klíčů.

Nyní můžete k počítači Mac znovu přistupovat.