Przejdź do treści

Przywracanie dostępu do komputera

Jeśli zapomnisz kodu PIN lub hasła, możesz odzyskać dostęp do komputera.

Aby zobaczyć, jak to zrobić, kliknij kartę swojego systemu operacyjnego.

Jeśli nie możesz się zalogować do komputera z powodu utraty kodu PIN, hasła lub klucza USB, musisz użyć klucza odzyskiwania. Klucz umożliwia zresetowanie kodu PIN, hasła lub klucza USB funkcji BitLocker.

Jeśli używasz funkcji Sophos Device Encryption, klucz odzyskiwania jest przechowywany na platformie Sophos Central. Aby uzyskać klucz, wykonaj jedną z następujących czynności:

Z klucza odzyskiwania można skorzystać tylko jeden raz. W przypadku konieczności ponownego odzyskania dostępu do komputera konieczne jest pobranie nowego klucza odzyskiwania.

Uzyskaj klucz od administratora

Jeśli nie możesz uzyskać klucza z portalu Self Service Portal, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom ponownie komputer i naciśnij klawisz Esc na ekranie logowania funkcji BitLocker.
 2. Na ekranie Odzyskiwanie funkcji BitLocker znajdź pozycję Identyfikator klucza odzyskiwania. Na krótki czas pojawi się Identyfikator klucza odzyskiwania. Aby ponownie go wyświetlić, musisz ponownie uruchomić komputer.
 3. Skontaktuj się z administratorem i przekaż mu identyfikator klucza odzyskiwania.

  Twój administrator musi odnaleźć klucz odzyskiwania dostępu do komputera na platformie Sophos Central, a następnie Ci go przekazać.

 4. Wprowadź klucz odzyskiwania na ekranie Odzyskiwanie funkcji BitLocker. Możesz teraz uruchomić komputer.

 5. Wykonaj instrukcje podane na ekranie, aby utworzyć nowy kod PIN lub hasło funkcji BitLocker.

  Na komputerach z systemem Windows 7 nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje. Musisz ręcznie zresetować kod PIN lub hasło.

Dostęp do komputera został przywrócony.

Jeśli nie możesz się zalogować do komputera Mac z powodu zapomnianego hasła logowania, musisz użyć klucza odzyskiwania.

Jeśli używasz funkcji Sophos Device Encryption, klucz odzyskiwania jest przechowywany na platformie Sophos Central. Aby uzyskać klucz odzyskiwania, wykonaj jedną z następujących czynności:

Uzyskaj klucz od administratora

Jeśli nie możesz uzyskać klucza z portalu Self Service Portal, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom ponownie komputer Mac i poczekaj na wyświetlenie się identyfikatora klucza odzyskiwania. Na krótki czas pojawi się Identyfikator klucza odzyskiwania. Aby wyświetlić go ponownie, musisz ponownie uruchomić komputer Mac.
 2. Skontaktuj się z administratorem i przekaż mu Identyfikator klucza odzyskiwania. Twój administrator musi odnaleźć klucz odzyskiwania komputera na platformie Sophos Central, a następnie Ci go przekazać.
 3. Kliknij znak zapytania w polu Hasło. Zostanie wyświetlony komunikat.
 4. Kliknij strzałkę obok komunikatu, aby przejść do pola klucza odzyskiwania.
 5. Wprowadź klucz odzyskiwania.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i utwórz nowe hasło. Jeśli konto użytkownika zostało zaimportowane z usługi Active Directory, kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym Resetuj hasło i poproś administratora o zresetowanie dla Ciebie hasła.
 7. Jeśli pojawi się monit, kliknij opcję Utwórz nowy łańcuch klucza.

Dostęp do komputera Mac został przywrócony.